top of page

MAAK EEN AFSPRAAK

TELEFONISCH

Maandag tem vrijdag van 8u30 tot 18u00.

Als wij niet onmiddellijk uw oproep kunnen beantwoorden, vragen wij om een voicemail achter te laten op ons antwoordapparaat. We bellen u op van zodra we kunnen.

SLUITINGSDAGEN PRAKTIJK

1 tot en met 5 april (Pasen) 2024

1 mei (Feest van de arbeid) 2024

9 en 10 mei (OLH Hemelvaart) 2024

20 mei (Pinkstermaandag) 2024

22 juli tem 6 augustus 2024

14 en 15 augustus (OLV Hemelvaart) 2024

24 oktober (seminarie) 2024

31 oktober tot en met 1 november (Allerheiligen) 2024

11 november (wapenstilstand) 2024

23 december (Kerstverlof) 2024 tem 3 januari 2025

ONLINE

AGENDA

E-MAIL

Gelieve ons tijdig te contacteren voor een afspraak. Veel mensen komen graag na de school- en werkuren. Deze plaatsen zijn vaak het snelst ingenomen.  Hou rekening met eventuele wachttijden.

De Online Agenda kan enkel gebruikt worden voor het maken van controle afspraken van onze bestaande patiënten

Om verder te gaan heeft u uw rijksregisternummer nodig. U kunt dan kiezen voor een afspraak bij Pauline of Sofie. U heeft zicht op onze agenda en uw afspraak ligt ook onmiddellijk vast.

Als de wachttijd te lang duurt contacteert u best de praktijk om te zien wat mogelijk is. (eventueel bij een collega, iemand die net heeft afgebeld,...)

Voor afspraken bij andere collega's, vullingen of andere behandelingen contacteert u best de praktijk telefonisch of via e-mail.  

Tandpijn of een ander probleem? Dan wenst u waarschijnlijk graag snel een oplossing. Dan neemt u best telefonisch contact op met ons om een afspraak vast te leggen. We doen ons best om onze patiënten uit de nood te helpen.

Door de enorme drukte in de praktijk, kunnen we voorlopig geen afspraken geven aan nieuwe patiënten.

 

Mensen die toch heel graag bij ons willen komen, kunnen het invulformulier hieronder invullen.

 

 Indien iemand afbelt, of als onze urgentieplaatsen niet worden ingenomen door onze eigen patiënten of als er toch nieuwe patiënten worden ingepland, 

dan kunnen we jullie contacteren. 

 

 

Bij uw eerste afspraak komt u best 10 minuten vroeger voor het opstellen van een dossier.


Graag uw ID meebrengen of rijksregisternummer voor de automatische terugbetaling.

We vragen ook om een anamneselijst in te vullen, dit om op de hoogte te zijn van medicatie, allergieën en andere zaken dat we best weten in functie van een behandeling. 

Wilt u dit voorbereiden, klik hier om de anamneselijst uit te printen

VERHINDERD?

Indien u verhinderd bent en niet meer kunt komen op uw afspraak, gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen om uw afspraak te annuleren of te verplaatsen.

 

Dit kan ENKEL telefonisch. U kunt ook een bericht inspreken.

We hechten hier veel belang aan. 

Bij herhaaldelijk laattijdig of niet verwittigen zal er een verzuimvergoeding aangerekend worden vooraleer u een nieuwe afspraak kunt maken.

MAATREGELEN BIJ LICHTE SYMPTOMEN

De Covid maatregelen zijn grotendeels opgeheven.

 

  • Er is geen mondmaskerplicht meer in de tandartsenpraktijken. Wie als patiënt of begeleider wil kan uiteraard nog steeds een mondmasker dragen, maar een verplichting is het niet meer.

  • Uit respect voor de andere patiënten vragen wij om bij symptomen van een verkoudheid toch een mondmasker te dragen.
     

  • Om een volle wachtzaal te vermijden vragen wij om niet te vroeg te komen om de wachttijd te beperken.

  • We vragen u om uw afspraak te annuleren bij ernstige ziektesymptomen.
     

Bedankt voor uw medewerking !

Coronamaatregelen
bottom of page