MAAK EEN AFSPRAAK

Afspraken kunnen zowel telefonisch als via ons invulformulier worden gemaakt.

Gelieve ons tijdig te contacteren voor een afspraak. Veel mensen komen graag na de school- en werkuren. Deze plaatsen zijn vaak het snelst ingenomen. 

Hou rekening met eventuele wachttijden.

Afspraken worden gemaakt tussen 8u30 en 13u30. 
In de voormiddag is Carol, de assistente, aanwezig en kan zij gemakkelijk de telefoon opnemen om afspraken te maken.

Maandag tem vrijdag van 8u30 tot 18u00.

De praktijk is telefonisch het best bereikbaar tussen 8u30 en 13u30.

 

 

 
In de voormiddag is Carol, de assistente, aanwezig en kan zij gemakkelijk de telefoon opnemen om afspraken te maken.

In de namiddag is enkel de tandarts aanwezig en dan is het niet steeds evident om de telefoon op te nemen tijdens behandelingen.

U belt om die reden best in de voormiddag.

Voor dringende berichten laat u een bericht achter op ons antwoordapparaat. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Gelieve de nodige maatregelen die wij vragen te nemen door te nemen als u bij ons langskomt. Lees ze hier.

COVID 19

In afwachting van een online-agenda kunt u ook uw gegevens achterlaten via ons invulformulier en wij contacteren u

zo snel mogelijk

SLUITINGSDAGEN PRAKTIJK

vrijdag 1 juli

dinsdag 20 juli (nam)

woe 21 juli (feestdag)

vrijdag 23 juli t.e.m. 1 aug

maandag 9 aug

vrijdag 13

VERHINDERD?

Indien u verhinderd bent en niet meer kunt komen op uw afspraak, gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen om uw afspraak te annuleren of te verplaatsen.

 

Dit kan ENKEL telefonisch. U kunt ook een bericht inspreken.

We hechten hier veel belang aan. 

Bij laattijdig of niet verwittigen kunnen wij u een administratieve kost aanrekenen. 

MAATREGELEN COVID 19

Reguliere tandzorgen zoals controles, vullingen mogen nog steeds doorgaan.  

Graag uw aandacht voor volgende punten: 

 • Uit respect voor de andere patiënten vragen wij om de nodige social distancing te respecteren
  (1,5m afstand houden) en 
  om steeds een mondmasker te dragen bij het betreden van de praktijk en
  in de wachtzaal.

   

 • Om  een volle wachtzaal te vermijden vragen wij om niet te vroeg te komen om de wachttijd te beperken (Indien u te vroeg bent, kan u even op de parking wachten).
   

 • Bij voorkeur vragen we dat enkel patiënten plaatsnemen in de wachtzaal, begeleiders kunnen buiten het gebouw wachten (1 begeleider toegestaan bij kinderen of bij personen die assistentie nodig hebben)
   

 • In de wachtzaal
  ​- Gelieve uw handen te ontsmetten bij het binnentreden in de praktijk.
  - Om hygiënische redenen zullen er tijdelijk geen tijdschriften beschikbaar zijn in de wachtzaal.
  - Gelieve zo weinig mogelijk zaken aan te raken.
  - Het toilet enkel te gebruiken in geval van nood, ook om hygiënische redenen. 

   

 • We vragen u om uw afspraak te annuleren
  - bij lichte symptomen  (niezen, hoesten,....)
  - bij koorts (hoger dan 37,5 graden)
  - als u in contact bent geweest met een Covid positieve patiënt de afgelopen 10 dagen. 
  - als u minder dan 10 dagen geleden in een oranje of rood gebied in het buitenland was
  en risicovolle contacten had.

Bedankt voor uw medewerking !