top of page

Honoraria

Wij zijn een niet-geconventioneerde praktijk. Dit wil zeggen dat we de tarieven die het RIZIV oplegt niet steeds hanteren.  

 

Deze keuze hebben we gemaakt na een kostencalculatie van de producten, toestellen en de nodige tijd die we willen investeren om de kwaliteit te garanderen van onze behandelingen. 

 

Tandheelkunde is maatwerk.

We informeren u op voorhand van de geschatte kosten in de praktijk.

Legende bij tabel hieronder: 

RZV: Rechthebbende zonder voorkeursregeling

VT: Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (WIGW-statuut)

MZT: Mondzorgtraject: Als de patiënt niet elk kalenderjaar naar de tandarts gaat, zal de terugbetaling van de mutualiteit verminderen.

BEHANDELING
TANDPUNT
RIZIV
TERUGBETALING
RZV met MZT     RZV zonder MZT   VT met MZT   VT zonder MZT
 
6- maandelijkse controle tot de 18e verjaardag

Jaarlijkse controle tussen 18 en 19 jaar

Jaarlijkse controle vanaf 19 jaar

Raadpleging

Vulling 2 vlakken vanaf 18 jaar

Bijkomend honorarium adhesieve technieken

Eerste intrabuccale radiografie vanaf 19j

   
54.5

84

84

35

70

15

18
54.5

74.5

74.5

30


56

14

15.5

 
54.5

74.5

70.5

24

46.5

10.5

12
54.5

74.5

70.5

24

37.5

9

10.5

 
54.5

74.5

74.5

30

56

14

15.5
54.5

74.5

74.5

30

55

14

15.5
bottom of page