top of page
  • Tandpunt Gent

Terugbetaling: Aanpassing Mondzorgtraject voor 2023

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd.


Het RIZIV heeft de versoepelingen van het mondzorgtraject verlengd voor het volledige jaar 2023.

Dat wil zeggen dat het voor uw terugbetaling van uw tandartsbezoek, men bij de mutualiteiten rekening houdt met 2022 én 2021.. (en niet enkel van het jaar ervoor, 2022)


Concreet: Bent u niet bij de tandarts geraakt in 2022, maar wel nog in 2021, dan behoudt u de maximale terugbetaling.

Is het van 2020 of langer geleden, dan krijgt u minder terug van de mutualiteit voor behandelingen.

(Het is niet zo dat u helemaal geen terugbetaling meer krijgt)


Deze maatregel geldt enkel voor volwassenen. Bij kinderen verandert de terugbetaling niet.

bottom of page